Wie zijn wij?

TRIKI BEHEER HYPOTHEKEN BV en TRIKI BEHEER VERZEKERINGEN BV
Bezoek- en correspondentieadres
Ambachtweg 17
5731 AE MIERLO

Sinds 1996 is TRIKI BEHEER BV actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken, Levens- en Schadeverzekeringen, Financiële Planning, Consumptief Krediet en aanverwante producten. U kunt rekenen op meer dan 25 jaar ervaring en kennis in financiële dienstverlening. TRIKI BEHEER BV adviseert en bemiddelt als onafhankelijk intermediair aan particulieren en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige en intensieve adviesrelatie met u als klant. Met een hoge mate van vakbekwaamheid, betrokkenheid en kwaliteit als uitgangspunt.


Bereikbaarheid en openingstijden

Telefoon           : 0492-537153
E-mail               : info@trikibeheer.nl
Internet            : www.trikibeheer.nl
www.de-hypotheekgigant.nl
www.de-verzekeringsgigant.nl
www.de-leengigant.nl


Openingstijden
maandag t/m vrijdag     : 9.00 tot 12.30 uur en van 13.15 tot 17.00 uur
zaterdag                       : 9.00 tot 12.00 uur op afspraak

Noodgeval
In geval van nood kunt u buiten kantoortijden bellen op ons nummer 0492-537153 en kiezen voor
optie 3. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
TRIKI BEHEER BV heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het  adviseren en bemiddelen ten aanzien van de volgende financiële diensten en/of producten:
• Betaalrekeningen
• Consumptief krediet
• Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen)
• Elektronisch geld
• Hypothecair krediet
• Inkomensverzekeringen
• Schadeverzekeringen particulier en zakelijk
• Spaarrekeningen
• Vermogen
• Zorgverzekeringen

Nadrukkelijk vermelden wij dat wij ook adviseren en bemiddelen ten aanzien van producten voor fiscaal
banksparen, zoals de spaarrekening eigen woning en de lijfrentespaarrekening.

Onze dienstverlening is onderverdeeld in een aantal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.


Betaalrekeningen
Een betaalrekening is een product waarmee u geld kunt aanhouden en girale betalingen kunt doen en
ontvangen. Wij kunnen voor u bemiddelen in het afsluiten van betaalrekeningen.

Consumptief krediet
Indien u een consumptieve uitgave wilt of moet financieren kunnen wij hierin voor u adviseren en bemiddelen. Vormen van consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet.

Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen)
Voor advies en bemiddeling in producten welke vallen onder het toezicht van het zgn. Nationaal Regime kunt u bij ons terecht. Bij deze producten moet u denken aan een bankspaarhypotheek met beleggingsrekening (BEW), een beleggings- of effecthypotheek, een lijfrente beleggingsrekening of een losse beleggingsrekening, allemaal op basis van model- en profielportefeuilles of beleggingsfondsen van de bank of beleggingsinstelling. Orders met betrekking tot beleggingsfondsen verlopen altijd rechtstreeks met deze bank of instelling en nooit via ons kantoor.

Elektronisch geld
Elektronisch geld wordt in de Wet op het financieel toezicht ("Wft") omschreven als een geldswaarde die is opgeslagen op een elektronische drager of een geldswaarde die op afstand, dat wil zeggen buiten de bank, is opgeslagen in een centrale
rekeningadministratie. Een voorbeeld van een elektronische drager is een chipknip.

Hypothecair krediet (Hypotheken)
Bij het financieren van een huis of verbouwing, hoort een goed financieel plan. Immers u beslist hier over een verplichting die u aangaat voor een langere periode. Zo zijn er naast de hoogte van de rente een aantal adviesaspecten die voor u van belang zijn. TRIKI BEHEER BV geeft u een heldere uitleg over de diverse hypotheekvormen, rentevastperioden, fiscaliteiten en andere voor u relevante adviesaspecten en komt daarmee tot een advies op maat voor uw persoonlijke situatie.

Inkomensverzekeringen
Uw inkomen is een belangrijke factor om te kunnen voorzien in uw dagelijks levensonderhoud. TRIKI BEHEER BV adviseert u over de relevante zaken hieromtrent, en komt daarmee tot een advies op maat voor uw persoonlijke situatie bij arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid

Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft een of meerdere schadeverzekeringen. Dat kan gaan om uw auto-, inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering. Maar ook bedrijfsmatige verzekeringen voor uw panden, vrachtauto’s, inventaris en aansprakelijkheid. Wij selecteren de juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Spaarrekeningen
Sparen kunt u op vele manieren doen. Denk aan sparen bij uw eigen bank of via een internetspaarrekening met een overwegend hogere rentevergoeding. Door alle voor- en nadelen van de diverse spaarvarianten helder voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken.

Vermogen
Vermogensopbouwproducten zijn er in veel vormen. Van een eenvoudige verzekering om de uitvaart te bekostigen tot complexe verzekeringen om uw pensioen te financieren. Maar ook een verzekering waarmee u te zijner tijd de schuld van uw hypotheek aflost, kan een vorm van vermogensopbouw zijn. TRIKI BEHEER BV informeert u over de mogelijkheden van de dekkingen, premies en kosten in uw situatie en staan u graag bij in uw keuze.


Execution Only
Op basis van de Wet Financieel Toezicht is het mogelijk een relatie met u aan te gaan, waarbij u alleen gebruik maakt van onze dienstverlening op basis van bemiddeling. Dit noemen we ‘execution only’

Wij gaan dan geen adviesrelatie met u aan. Gezien de complexe materie van hypotheken en aanverwante producten, waar veel aspecten bij komen kijken, raden wij dit niet direct aan. Maar mocht u zelf volledig op de hoogte zijn van alle ins- en outs, de mogelijkheden met betrekking tot rentes en de verschillende voorwaarden, u weet exact welke fiscale wetgeving op uw hypotheek van toepassing is en wat de consequenties van gemaakte keuzes zijn op uw persoonlijke (financiële) situatie, dan kunt u ook gebruik maken van onze bemiddeling voor de totstandkoming van een overeenkomst met een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.

Wij bieden u alleen het product van uw keuze aan en wijzen u niet op voor- of nadelen van het product en op de mogelijkheden die andere aanbieders voor u hebben.


Hoe komen wij tot een advies?

Adviesvrij
Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders
De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Vaak hebben deze aanbieders tientallen verschillende financiële producten. Wij maken een selectie van de maatschappijen waar we zaken mee doen. Deze selectie maken wij op basis van een aantal criteria. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de instelling zich opstelt als een beroep wordt gedaan op een uitkering.

Wanneer wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan maken wij samen met u een keuze uit de producten van één van de door ons geselecteerde aanbieders die voldoet aan uw wensen.

Wij werken samen met onderstaande aanbieders:
Schadeverzekeringen: Acura, Aegon, Arag, Avero-Achmea, Allianz, ASR, DAS, DAK, De Goudse, Klaverblad, Nationale-Nederlanden, Nedasco, Nh1816, Stad Holland, SureBusiness.

Uitvaartverzekeringen: Ardanta, Klaverblad, Dela. 

Levensverzekeringen en Rekeningen: Aegon, ASR, De Goudse, Klaverblad, Conservatrix,
Nationale- Nederlanden, Westland Utrecht, SNS Bank.

Hypotheken: Aegon, Argenta, Bank of Scotland, DAK, Flexfront, Huismerk, Interbank, BLG, SNS Bank, Westland Utrecht, Florius, Hypotrust, ASR, BNP Paribas, Nationale-Nederlanden.

Arbeidsongeschiktheid en WW: Aegon, Allianz, ASR, Cardif, De Goudse, Movir, Reaal, TAF.

Consumptief krediet: Moneycare.


Kosten van advies en bemiddeling

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan daadwerkelijke gewerkte uren, voorrijkosten, salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en afdrachten aan toezichthoudende instanties. Voor onze dienstverlening kennen wij 2 soorten beloningsmodellen: Provisie en Vaste Tarieven.

In geval van advisering over en bemiddeling in complexe producten en hypotheken, zijn wij vanaf 1 juli 2013 verplicht u naast deze Dienstenwijzer het standaard DVD behorende bij uw dienstverleningsvraag uit te reiken.

Eventuele provisie die wij op producten, welke afgesloten zijn voor 1-1-2013, van de maatschappij ontvangen is vaak pas na 5 à 10 jaar geheel verdiend. Mocht u in deze termijn besluiten uw product bij ons te beëindigen cq. premievrij te maken (zonder dat daar een ander product voor in  de plaats komt) dan zijn wij genoodzaakt u alsnog een aanvullende adviesnota in rekening te brengen op basis van jaarevenredig gedorven advies-, bemiddelingskosten en afsluitprovisie.


Wat mogen wij van u verwachten ?

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Een goed financieel plan staat of valt namelijk met een volledig beeld van uw gegevens. Wij vragen u daarom alle informatie die mogelijk relevant kan zijn voor de aan u te verstrekken adviezen aan ons te overleggen. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u
geven.

Totaalbeeld
Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een goed totaalbeeld te hebben. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, wijziging van uw inkomenssituatie, werkloos of arbeidsongeschikt worden.

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen kunt u van ons informatie ontvangen die wij u wettelijk verplicht zijn aan te bieden en/of informatie waarmee u zich nog beter kunt oriënteren op de door ons aangeboden financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons indien nodig of gewenst te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Tijdige betaling
Tijdige betaling, conform de condities van de betreffende maatschappij en TRIKI BEHEER BV.


Uw privacy

Uit hoofde van onze dienstverlening beschikt TRIKI BEHEER BV over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld; De (persoons-)gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze advies, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie.


Aansprakelijkheid

TRIKI BEHEER BV is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van TRIKI BEHEER BV is beperkt tot het bedrag waarop de door de betreffende rechtspersoon afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.


Ons interne beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat voor 100% uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn
bij ons bedrijf marktconform. Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt mede de hoogte van het vaste salaris.


Als u een klacht heeft

Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt.


Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht hebt, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen. Uw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor u waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Binnen 2 werkdagen zullen wij schriftelijk reageren op uw klacht. Wij stellen vervolgens alles in het werk om zo nodig te komen tot een oplossing waarmee u kunt instemmen.


Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:
• Autoriteit Financiële Markten (AFM)
• Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
• Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
• Kamer van Koophandel

Autoriteit Financiële Markten
De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financiële dienstverleners. TRIKI BEHEER HYPOTHEKEN BV is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12010111 en TRIKI BEHEER VERZEKERINGEN BV onder nummer 12047808. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het Meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0800 – 540 05 40.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
Dhr. W. Triki is ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) onder nummer 16227. Een hypotheekadviseur wordt door de SEH pas erkend als kennis en ervaring zijn aangetoond. Als Erkend Hypotheekadviseur heeft dhr. W. Triki de Beroepscode van de SEH ondertekend. Kijk op www.erkendhypotheekadviseur.nl voor meer informatie.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. TRIKI BEHEER HYPOTHEKEN BV en TRIKI BEHEER VERZEKERINGEN zijn bij het Kifid geregistreerd onder nummer 300.006.575 en 300.017958 Kijk op www.kifid.nl voor meer informatie.

Kamer van Koophandel
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat TRIKI BEHEER HYPOTHEKEN BV geregistreerd onder het dossiernummer 17096797.
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat TRIKI BEHEER VERZEKERINGEN BV geregistreerd onder het dossiernummer 80057462.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene voorwaarden van TRIKI BEHEER BV van toepassing. Deze worden ook op verzoek aan u toegezonden.


Nog vragen?

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze Dienstenwijzer kunnen aangeven. Hebt u vragen of wenst u een nadere toelichting, aarzelt u dan niet om ons te benaderen. Wij zijn u graag van dienst. Op www.trikibeheer.nl vind u telkens de meest actuele versie van onze Dienstenwijzer, standaard DVD’s en Algemene voorwaarden.